حقوق ماهانه در قرقیزستان به طور متوسط ​​17،900 مادر است

حقوق ماهانه در قرقیزستان به طور متوسط ​​17،900 مادر است

Tainynews – بر اساس کمیته ملی آمار ، متوسط ​​حقوق ماهانه قرقیزستان در ژانویه-سپتامبر 2020 به 17926 سوم است یا 109.2 of از سطح ژانویه-سپتامبر 2019.

مهمترین رشد متوسط ​​حقوق ماهیانه در بخش آموزش 7/24 درصد ، فعالیتهای اداری – 7/19 درصد ، هتلها و رستورانها – 6/14 درصد ، تأمین آب ، تصفیه ، تصفیه فاضلاب – 6/14 درصد ، فناوری اطلاعات و ارتباطات – توسط 14.5٪ ، استخراج معدن – با 13.8، ، دولت و دفاع دولت ؛ تأمین اجتماعی اجباری – با 12٪ ، فعالیتهای حرفه ای ، علمی و فنی – با 7.8٪.

Author: admin