پزشکان وضعیت راوی حماسی ماناس را پس از 14 ساعت روایت بررسی می کنند

پزشکان پس از روایت 14 ساعته وضعیت راوی حماسی ماناس را بررسی می کنند

Tainynews همسر وی امروز به AKIpress گفت: – وضعیت سلامتی داولوت سیدیکوف ، راوی حماسی ، پس از 14 ساعت داستانی بدون وقفه از حماسه خوب است.

وی گفت ، وی پس از اتمام روایت به کمک پزشکی نیاز نداشت.

همسر وی گفت: “پزشکان قبل از شروع روایت و پس از تکمیل فشار خون ، وی را آزمایش خون کرده و فشار خون وی را آزمایش کردند. وی احساس خوبی دارد ، از نظر سلامتی مشکلی ندارد.”

دولوت سیدیکوف رکورد جهانی طولانی مدت در روایت حماسه ماناس را به نام خود ثبت کرده است. وی روایت را در ساعت 10:00 صبح 12 نوامبر آغاز کرد که مدت آن 14 ساعت و 27 دقیقه ادامه داشت.

متخصصان پزشکی آکادمی پزشکی دولتی قرقیزستان در حال بررسی پدیده چنین روایت بی وقفه طولانی توسط دولوت سیدیکوف از منظر پزشکی هستند.

سرویس مطبوعاتی آکادمی پزشکی گفت که نمونه های خون گرفته شده قبل از شروع روایت و پس از اتمام آن به آزمایشگاه های مربوطه ارسال شده و نتایج در چند روز آینده در انتظار است.

Author: admin