جپاروف وكیل خود را به عنوان مدیر كمیته امور دینی امور خارجه منصوب می كند

جپاروف وكیل خود را به عنوان مدیر كمیته امور دینی امور خارجه منصوب می كند

Tainynews – آكین توكتالیف ، مدافع حقوق بشر ، به عنوان مدیر كمیته امور خارجه امور مذهبی منصوب شد.

وی در این پست جایگزین زایربک ارگشوف شد.

توکتالیف قبلاً به کارمندان معرفی شده بود.

آکین توکتالیف وکیل سرپرست رئیس جمهور و نخست وزیر سادیر جپاروف بود.

Author: admin