چین همچنان از نزدیک روند اجتماعی و سیاسی قرقیزستان را رصد می کند: ژانگ یسوی

چین همچنان از نزدیک روند اجتماعی و سیاسی قرقیزستان را رصد می کند: ژانگ یسوی

Tainynews وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان گفت: Kanayim Baktygulova ، سفیر قرقیزستان یک جلسه کنفرانس ویدیویی با رئیس کمیته امور خارجه کنگره ملی خلق چین برگزار کرد.

Author: admin