در کل موارد COVID-19 در ازبکستان به 582 مورد افزایش یافته است

در کل موارد COVID-19 در ازبکستان به 582 مورد افزایش یافته است

Tainynews – وزارت بهداشت گزارش داد ، بیست و هفت مورد جدید COVID-19 تا ساعت 3.30 بعد از ظهر 9 آوریل در ازبکستان تأیید شد.

تعداد کل پرونده ها به 582 مورد رسیده است.

سی بیمار بهبود یافتند ، 3 بیمار درگذشت.

Author: admin

پاسخی بگذارید