تاجیکستان از پایان درگیری قره باغ استقبال می کند

تاجیکستان از پایان درگیری قره باغ استقبال می کند

Tainynews – تاجیکستان از اظهارات رئیس جمهور آذربایجان ، نخست وزیر ارمنستان ، رئیس جمهور روسیه در 9 نوامبر در مورد پایان درگیری قره باغ استقبال می کند.

وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت: “ما بر اهمیت استثنایی حل مسالمت آمیز منازعه قره باغ از طریق روش های سیاسی و دیپلماتیک و مطابق با اصول و هنجارهای پذیرفته شده جهانی حقوق بین الملل تأکید می کنیم.”

معامله پایان جنگ قره باغ کوهستانی پس از بیش از یک ماه خونریزی در 10 نوامبر امضا شد.

Author: admin