روزنامه نگار خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان معرفی می کند

روزنامه نگار خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان معرفی می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز بیانیه خود نامزدی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام را از کوتومیدین بازرکلوف دریافت کرد.

Bazarkulov ، 52 ساله ، مدیر بنیاد دربیش ، سردبیر مجله آدم است. او قبلاً در کانالهای تلویزیونی KTRK ، ElTR که توسط دولت اداره می شود کار می کرد. در سال 2016 ، وی به دلیل عدم اجرای برنامه انتقال به پخش دیجیتال ، از سمت مدیرکل شرکت پخش جلال آباد برکنار شد.

کمیسیون مرکزی انتخابات قبلاً اسنادی را از 26 نامزد ریاست جمهوری که خودشان کاندید شده بودند دریافت کرد ، یک نامزد بعداً اسناد خود را به خاطر آورد.

Author: admin