رئیس دانشگاه ملی قرقیزستان برای ریاست جمهوری قرقیزستان نامزد می شود

رئیس دانشگاه ملی قرقیزستان برای ریاست جمهوری قرقیزستان نامزد می شود

Tainynews – انار زاریپووا امروز بیانیه قصد شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را به عنوان کاندیدای خود معرفی شده به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه داد.

انار زاریپووا ، 54 ساله ، رئیس دانشگاه ملی قرقیزستان است.

کمیسیون مرکزی انتخابات قبلاً 25 سند از کاندیداهای ریاست جمهوری که خودشان نامزد شده بودند ، دریافت کرد ، یک بیانیه به یاد آورد.

قرار بود انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در تاریخ 10 ژانویه 2021 برگزار شود.

Author: admin