جپاروف در آزمون مهارت زبان قرقیزستان قبول شد

جپاروف در آزمون مهارت زبان قرقیزستان قبول شد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – سادیر جپاروف ، سرپرست سرپرست و نخست وزیر امروز آزمون مهارت زبان قرقیزستان را در شرکت دولتی قرقیزستان گذراند …

Author: admin