179 مورد جدید ذات الریه با علائم COVID-19 در قزاقستان گزارش شده است

179 مورد جدید ذات الریه با علائم COVID-19 در قزاقستان گزارش شده است

Tainynews – وزارت بهداشت در 13 نوامبر اعلام کرد – 179 مورد ذات الریه با علائم COVID-19 در روز در قزاقستان ثبت شد.

3 مورد مرگ و 65 مورد بهبودی ناشی از ذات الریه در یک روز در قزاقستان گزارش شد.

در مجموع از اول آگوست که قزاقستان شمارش ذات الریه را به عنوان موارد بیماری با علائم ویروس کرونا آغاز کرد ، 39724 مورد تایید شد ، 415 نفر فوت کردند و 29416 نفر بهبود یافتند.

Author: admin