مغولستان 6 مورد جدید ویروس کرونا را در روز گزارش می کند که در کل 412 مورد است

مغولستان 6 مورد جدید ویروس کرونا را در روز گزارش می کند که در کل 412 مورد است

Tainynews – تعداد موارد تایید شده ویروس کرونا در مغولستان 6 مورد افزایش یافته و از 13 نوامبر در مجموع به 412 نفر رسیده است ، گفت: رئیس گروه نظارت و تحقیقات در مرکز ملی بیماری های واگیر (NCCD) A. Ambaselmaa.

در تاریخ 12-13 نوامبر ، سه نفر از ساکنان Salange با ویروس کرونا تشخیص داده شدند. یک تیم پزشکی حرفه ای به Selenge aimag اعزام شدند.

1030 نفر در مغولستان آزمایش ویروس کرونا را پشت سر گذاشتند و 6 نفر از آنها نتایج مثبت داشتند.

Author: admin