خارجی ها برای سفر به قرقیزستان لازم است نتایج آزمایش منفی Covid-19 را ارائه دهند

خارجی ها برای سفر به قرقیزستان لازم است نتایج آزمایش منفی Covid-19 را ارائه دهند

Tainynews – وزارت امور خارجه گفت – اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت باید گزارش پزشکی با نتایج منفی آزمایش COVID-19 که طی 73 ساعت گذشته هنگام پرواز به قرقیزستان ساخته شده است ، ارائه دهند …

Author: admin