3 زن در اعتراض به بی قانونی در بیرون ساختمان پارلمان در بیشکک تجمع کردند

کلیه حقوق محفوظ است

© خبرگزاری AKIpress – 2001-2020.

چاپ هرگونه ماده ای بدون توافق نامه کتبی با خبرگزاری AKIpress ممنوع است.

هرگونه استناد باید با پیوندی به akipress.com همراه باشد.

آدرس ما:

189 خیابان Moskovskaya ، بیشکک ، جمهوری قرقیزستان

پست الکترونیکی: [email protected]ss.org ، [email protected] ؛

تلفن / نمابر: +996 (312) 65-03-06

Author: admin