سال تحصیلی برای تکمیل از راه دور: وزارت آموزش و پرورش

سال تحصیلی برای تکمیل از راه دور: وزارت آموزش و پرورش

Tainynews – Nadira Jusupbekova معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی در مدارس ، دانشگاه ها از راه دور به پایان می رسد.

به گفته وی ، مقدمات برگزاری امتحانات دولتی برای نمرات 9 ، 10 و 11 ادامه دارد.

جوزوپبکووا گفت: “ما در حال آماده سازی و توسعه فرم امتحان از راه دور هستیم.”

Author: admin