معاون وزیر فرهنگ ، اطلاعات و گردشگری قرقیزستان به نام

معاون وزیر فرهنگ ، اطلاعات و گردشگری قرقیزستان به نام

Tainynews – ایلیازبک بالتاشف به عنوان معاون وزیر فرهنگ ، اطلاعات و گردشگری قرقیزستان منصوب شد.

این دستور توسط نخست وزیر جمهوری قرقیزستان سادیر جپاروف امضا شد.

Author: admin