معاون جدید وزیر دارایی قرقیزستان نامگذاری شد

معاون جدید وزیر دارایی قرقیزستان نامگذاری شد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی دولت در 14 نوامبر گزارش داد – میرلانبک بایگونچوکوف توسط نخست وزیر سدیر جپاروف به عنوان معاون وزیر دارایی جمهوری قرقیزستان منصوب شد.

بایگونچوکوف از ژوئیه 2010 تا جولای 2019 به عنوان معاون وزیر دارایی خدمت کرد.

Author: admin