آرتم نوویکوف از دیمیتری کوزاک برای نقش ویژه روسیه در حل بحران اکتبر در قرقیزستان تشکر کرد

آرتم نوویکوف از دیمیتری کوزاک برای نقش ویژه روسیه در حل بحران اکتبر در قرقیزستان تشکر کرد

Tainynews دفتر مطبوعاتی دولت گفت: آرتم نوویکوف معاون اول نخست وزیر قرقیزستان در 14 نوامبر در مسکو با معاون رئیس دولت رئیس جمهور دیمیتری کوزاک دیدار کرد.

طرفین درباره اوضاع اجتماعی و سیاسی قرقیزستان گفتگو کردند.

در بیانیه آمده است: “نوویکوف پس از انتخابات پارلمانی در اکتبر 2020 ، از نقش روسیه در ایجاد ثبات در اوضاع سیاسی قرقیزستان تشکر کرد.”

طرفین در مورد همکاری قرقیزستان و روسیه در قالب دو جانبه و در چارچوب همکاری های ادغام بحث و تبادل نظر کردند.

طرفین در مورد از سرگیری مرحله ای کمک مالی روسیه به قرقیزستان توافق کردند.

Author: admin