سدیر جپاروف و شوکت میرضیایف در مورد روابط تلفنی گفتگو می کنند

سدیر جپاروف و شوکت میرضیایف در مورد روابط تلفنی گفتگو می کنند

Tainynews – سادیر جپاروف ، سرپرست وظیفه رئیس جمهور ، نخست وزیر در 14 نوامبر با رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف مکالمه تلفنی داشت.

دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور گفت ، آنها در مورد همکاری های دوجانبه و چندجانبه گفتگو کردند.

جپاروف از رهبر ازبکستان به خاطر پشتیبانی از جمهوری قرقیزستان برای پاسخ ویروس کرونا تشکر کرد.

وی خاطرنشان کرد که در دوره دشوار قرقیزستان ، طرف ازبکی داروها ، تجهیزات محافظت شخصی ، تجهیزات پزشکی و محصولات غذایی اهدا کرد.

جپاروف تأیید کرد که طرف قرقیزستان برای تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک ، گسترش روابط سیاسی ، تجاری ، اقتصادی و فرهنگی و انسانی با ازبکستان آماده است.

Author: admin