16 کارمند بهداشتی در میان 499 مورد جدید COVID-19 در قرقیزستان

16 کارگر بهداشتی در میان 499 مورد جدید COVID-19 در قرقیزستان

Tainynews – در طول روز 16 کارگر بهداشت COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار کردند ، تیم عملیاتی سراسری برای مبارزه با ویروس کرونا در 14 نوامبر گزارش داده است.

4 کارمند بهداشتی در منطقه جلال آباد ، 4 نفر در منطقه باتکن ، 3 نفر در بیشکک ، 2 نفر در منطقه تالاس ، 2 نفر در منطقه چوی و 1 نفر در ایسیک کول به ویروس کرونا مبتلا شدند.

پس از بهبودی از ویروس کرونا ، 6 کارگر بهداشت از بیمارستان مرخص شدند و 4 نفر به انزوا در خانه پایان دادند.

تعداد كل پزشكان مبتلا به COVID-19 3،693 نفر است و 3،483 نفر از آنها بهبود يافته اند.

Author: admin