سدیر جپاروف از سمت خود به عنوان سرپرست سرپرست قرقیزستان کناره گیری کرد ، وظایف نخست وزیر را به حالت تعلیق درآورد

سدیر جپاروف از سمت خود به عنوان سرپرست سرپرست قرقیزستان کناره گیری کرد ، وظایف نخست وزیر را به حالت تعلیق درآورد

Tainynews – سدیر جپاروف استعفای خود را به عنوان سرپرست رئیس جمهوری قرقیزستان و تعلیق وظایف نخست وزیر خود برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در آیند sn رای گیری ریاست جمهوری آینده که برای 10 ژانویه 2021 تعیین می شود ، اعلام کرد.

طبق قانون اساسی فعلی ، تالانت مامیتوف رئیس مجلس رئیس جمهور موقت می شود.

روز قبل در کنفرانس مطبوعاتی خود ، سادیر جپاروف گفت که در صورت تعلیق اختیارات نخست وزیر خود ، معاون اول نخست وزیر ، که توسط آرتم نوویکوف برگزار می شود ، به عنوان نخست وزیر موقت می شود.

Author: admin