قرقیزستان صبح 14 نوامبر 499 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرد

قرقیزستان صبح 14 نوامبر 499 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرد

Tainynews – طی 24 ساعت گذشته 499 مورد جدید از عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان تأیید شد ، تیم عملیاتی سراسری برای مبارزه با عفونت ویروس کرونا در 14 نوامبر گزارش داد …

Author: admin