22 کارگر بهداشتی در میان 551 مورد جدید COVID-19 در قرقیزستان طی یک روز گذشته تأیید شده است

22 کارگر بهداشتی در میان 551 مورد جدید COVID-19 در قرقیزستان طی یک روز گذشته تأیید شده است

Tainynews – 22 کارگر بهداشتی در روز گذشته در قرقیزستان از نظر COVID-19 مثبت شدند.

5 نفر از آنها در خط مقدم ویروس کرونا کار می کردند تیم عملیاتی سراسری برای مبارزه با عفونت ویروس کرونا در 15 نوامبر گزارش داد.

6 نفر از این کارمندان بهداشت از منطقه ایسیک کول ، 5 نفر در منطقه چوی ، 4 نفر در منطقه باتکن ، 3 نفر در بیشکک ، 2 نفر در منطقه تالاس ، 1 نفر در منطقه اوش و 1 نفر در منطقه جلال آباد هستند.

7 کارمند بهداشت از ویروس کرونا بهبود یافتند.

تعداد كليه كاركنان بهداشتي كه با COVID-19 تشخيص داده شده 3715 نفر است و 3،490 نفر از آنها بهبود يافته اند.

Author: admin