474 نفر در روز از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

474 نفر در روز از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

Tainynews – 474 نفر در روز گذشته در قرقیزستان از بیماری COVID-19 و ذات الریه ناشی از جامعه بهبود یافتند ، تیم عملیاتی سراسری برای مبارزه با عفونت ویروس کرونا در 15 نوامبر گزارش داد.

بیشکک 105 مورد بهبودی جدید را گزارش داد ، منطقه باتکن – 93 ، منطقه جلال آباد – 85 ، منطقه اوش – 67 ، منطقه چوی – 43 ، منطقه ایسیک کول – 35 ، شهر اوش – 24 ، منطقه تالاس – 16 ، منطقه نارین – 6 .

در مجموع ، 57321 نفر از زمان ابتلا به بیماری همه گیر ، از ویروس کرونا رهایی یافتند.

Author: admin