آرتم نوویکوف به عنوان نخست وزیر قرقیزستان منصوب شد

آرتم نوویکوف به عنوان نخست وزیر قرقیزستان منصوب شد

Tainynews – مطابق با قانون اساسی جمهوری قرقیزستان ، اختیارات رسمی نخست وزیر تا زمان اعلام انتخابات ریاست جمهوری به حالت تعلیق در می آید ، دستور مربوطه توسط نخست وزیر سدیر جپاروف امضا شد.

طبق سرویس مطبوعاتی دولت ، طبق همان دستور ، وظایف نخست وزیر به آرتم نوویکوف معاون اول نخست وزیر محول می شود.

Author: admin