درآمد بودجه در ماه نوامبر 13.2 میلیارد دلار پیش بینی شده است

درآمد بودجه در ماه نوامبر 13.2 میلیارد دلار پیش بینی شده است

Tainynews – طبق گفته وزارت دارایی ، درآمد بودجه در ماه نوامبر 13،253،631،600 صومعه پیش بینی شده است.

درآمد مالیاتی بالغ بر 9.841 میلیارد دلار است: 6.815 میلیارد دلار از طریق خدمات مالیاتی دولت و 3.026 میلیارد دلار از طریق خدمات گمرکی دولت.

انتظار می رود 1.5 میلیارد مادر از معدن طلای کمتور باشد.

Author: admin