وزارت امور خارجه قرقیزستان از قزاقستان خواست اقدامات لازم را برای رسیدگی به مشکلات شرکت های حمل بار در مرزها انجام دهد

وزارت امور خارجه قرقیزستان از قزاقستان خواست اقدامات لازم را برای رسیدگی به مشکلات شرکت های حمل بار در مرزها انجام دهد

Tainynews – در جلسه با سفیر قزاقستان در کایرات نورپیسوف ، سفیر قزاقستان در جمهوری قرقیزستان ، معاون اول وزیر امور خارجه نوران نیازالی اف از طرف قزاقستان خواست اقدامات مناسب برای حل و فصل مسائل مربوط به قبیله قبولی در آزمون توسط رانندگان باری و ارائه گواهینامه ها را در مرز دولت انجام دهد. نتیجه آزمایش COVID-19 …

Author: admin