لیست های اولیه رای دهندگان از 19 نوامبر در مراکز رای گیری در قرقیزستان ارسال می شود

لیست های اولیه رای دهندگان از 19 نوامبر در مراکز رای گیری در قرقیزستان ارسال می شود

Tainynews عبدی جاپار بکمتوف ، نایب رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی گفت: – لیست های اولیه رای دهندگان از 19 نوامبر در مراکز رای دهی ارسال می شود.

وی از شهروندان قرقیزستان خواست اطلاعات خود را در لیست رأی دهندگان تأیید کنند.

“شهروندان در صورت عدم ورود به لیست رأی دهندگان قادر به رأی دادن نخواهند بود. شهروندان باید اطلاعات خود را تأیید کنند. در صورتی که هنوز اطلاعات بیومتریک آنها ثبت نشده است ، شهروندان باید برای ورود به لیست رأی دهندگان این کار را انجام دهند.” معاون CEC اظهار داشت.

شهروندان می توانند اطلاعات رأی دهندگان خود را در وب سایت tizme.gov.kg بررسی کنند.

Author: admin