13 تولید کننده قرقیزستان اجازه صادرات لبنیات ، عسل به چین را صادر کردند

13 تولید کننده قرقیزستان اجازه صادرات لبنیات ، عسل به چین را صادر کردند

Tainynews – سازمان بازرسی دولتی دامپزشکی و ایمنی گیاهی گفت: – 13 شرکت قرقیز مجاز به صادرات لبنیات و عسل خود به چین بودند.

Author: admin