نماینده مجلس می پرسد آیا 2 میلیارد وعده تعهد شده توسط ماترائیموف پرداخت شده است؟

نماینده مجلس می پرسد آیا 2 میلیارد وام تعهد شده توسط ماتریموف پرداخت شده است؟

Tainynews – امیل توکتوشف ، نماینده مجلس ، در جلسه کمیته پارلمان در مورد گفتن رئیس جمهور وقت سدیر جپاروف یادآوری کرد که رایمبک ماتریاموف وعده داده است که در ماه نوامبر 2 میلیارد پول بپردازد …

Author: admin