دفتر دادستانی حمله به بیشکک را برای افشای دانش آموزان مدرسه ای که از کلاس های آنلاین رد می شوند آغاز کرد

دفتر دادستانی حمله به بیشکک را برای افشای دانش آموزان مدرسه ای که از کلاس های آنلاین رد می شوند آغاز کرد

Tainynews – دادستانی منطقه Pervomaiskiy بیشکک نامه ای را به مدیریت منطقه ، اداره پلیس بیشکک ، بخش آموزش و پرورش منطقه Pervomayskiy در مورد سازماندهی حملات برای آشکار کردن دانش آموزان مدارسی که کلاس های آنلاین را رد می کنند ارسال کرد …

Author: admin