وزرای خارجه قرقیزستان و چین در مورد عملکرد کامل ایست بازرسی توروگارت و ایرکشتام بحث و گفتگو کردند

وزرای خارجه قرقیزستان و چین در مورد عملکرد کامل ایست بازرسی توروگارت و ایرکشتام بحث و گفتگو کردند

Tainynews – وزیر امور خارجه قرقیزستان گزارش داد ، وزیر امور خارجه قرقیزستان روسلان کازاکبائف در 16 نوامبر با مشاور امور خارجه چین و وزیر امور خارجه وانگ یی مکالمه تلفنی داشته است …

Author: admin