خانواده های 29 کارگر پزشکی که در اثر Covid-19 فوت کردند ، هر کدام 1 میلیون غرامت دریافت کردند

خانواده های 29 کارگر پزشکی که در اثر Covid-19 فوت کردند ، هر کدام 1 میلیون غرامت دریافت کردند

Tainynews وزیر بهداشت ، آلمكادیر بیشرنالیف گفت: به 479 كارگر پزشكی پس از ابتلا به عفونت ویروس كرونا ، هر كدام 200000 جبران خسارت پرداخت كردند.

وزیر بهداشت افزود: خانواده های 29 کارگر پزشکی هر کدام 1 میلیون جبران خسارت پرداخت کردند.

3750 کارگر پزشکی از ماه مارس در قرقیزستان به طور کلی با Covid-19 مبتلا شدند. 3،505 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin