رانندگان اتوبوس بیشکک اعتصاب می کنند

رانندگان اتوبوس بیشکک اعتصاب می کنند

Tainynews – رانندگان شرکت حمل و نقل مسافر بیشکک از 17 نوامبر اعتصاب کردند.

رانندگان اتوبوس های عمومی بیشکک خواستار برکناری مدیرشان نورلان کویچوباکوف هستند.

Kanat Kojogeldiev رهبر تیم گفت: “از زمانی که او این پست را در اختیار داشت ، همه کارها در شرکت ما متوقف شد. ما فقط به عقب حرکت می کنیم.”

کوژوگلدیف گفت که حقوق بدی است. وی گفت: قطعات یدکی برای اتوبوس ها ارائه نشده است ، حتی اگر ورود آنها روی کاغذ ثبت شده باشد.

وی گفت: “ما به كمیته امنیت ملی ایالت ، دفتر شهردار ، پارلمان مراجعه كردیم ، اما هیچ نتیجه ای حاصل نشد.”

رانندگان اتوبوس می خواهند فردی واجد شرایط به عنوان رئیس شرکت حمل و نقل مسافر بیشکک منصوب شود.

Author: admin