جمالیف ، نماینده مجلس ، فساد در گمرک را دلیل ترک رئیس جمهور سابق عنوان کرد

جمالیف ، نماینده مجلس ، فساد در گمرک را دلیل ترک رئیس جمهور سابق عنوان کرد

Tainynews – طبق گفته كوبانیچبك جمعهی اف نماینده مجلس ، دلیل ترك رئیس جمهور پیشین فساد در گمرك بود.

“او نتوانست از عهده مقابله با فساد در گمرک برآید ، بنابراین مجبور به ترک شد. آیا رهبری فعلی قادر به مبارزه با فساد در گمرک است؟ شما فقط سر خود را تغییر داده اید ، اما برای پیشرفت شما نیاز به تغییر 100٪ رئیس گمرک ، “نماینده مجلس گفت.

جانبیک کاراشف ، معاون رئیس خدمات گمرکی دولت گفت که همه روسای گمرکات تغییر کرده اند. وی افزود: اتوماسیون و دیجیتال سازی ترخیص کالا از گمرک در مرز برای خلاص شدن از عامل انسانی در حال انجام است.

Author: admin