مرکز خرید GUM محاصره شد ، بازدید کنندگان به دلیل تهدید به بمب تخلیه شدند

مرکز خرید GUM محاصره شد ، بازدید کنندگان به دلیل تهدید به بمب تخلیه شدند

Tainynews – پس از پیدا شدن کیسه مشکوک در نزدیکی دوسکردوبانک ، مرکز خرید GUM محاصره و بازدیدکنندگان تخلیه شدند.

گزارش حدود ساعت 16:10 بعد از ظهر ارائه شد.

پلیس و کارمندان GKNB در محل حادثه حاضر شدند.

Author: admin