نماینده مجلس قرقیز پیشنهاد کرد که ارزش دلار آمریکا را افزایش دهید

نماینده مجلس قرقیز پیشنهاد کرد که ارزش دلار آمریکا را افزایش دهید

Tainynews – کوجوبک ریسپایف ، نماینده مجلس نمایندگان ، پیشنهاد ایجاد کمیسیونی برای بررسی شدید قیمت دلار آمریكا در طول جلسه پارلمان را داد.

وی گفت که بدهی خارجی کشور در بخش انرژی به دلیل قدردانی سریع دلار آمریكا از 106 میلیارد دلار به 121 میلیارد دلار افزایش یافته است.

باید به وزارت دارایی دستور داده شود تا در این باره مذاکراتی انجام دهد.

نخست وزیر ، محمد محمدعلی ابیلگازیف گفت که مذاکرات برای بازسازی بدهی خارجی در حال انجام است.

شامگاه 19 مارس ، نرخ ارز به شدت از 73 سامسونگ به 85 دلار در هر 1 دلار در یک روز افزایش یافت.

از اول ماه مه ، 1 دلار = 78.89 soms.

Author: admin