بدهی های بخش انرژی به دلیل افزایش دلار از 103 میلیارد سوم به 126 میلیارد تومان افزایش یافت: هولدینگ

بدهی های بخش انرژی به دلیل افزایش دلار از 103 میلیارد سوم به 126 میلیارد تومان افزایش یافت: هولدینگ

Tainynews تیلک آیتالیف معاون هلدینگ انرژی ملی گفت: – به دلیل اختلاف نرخ ارز ، بدهی های بخش انرژی از 103 میلیارد سوم به 126 میلیارد تومان از ابتدای سال رشد کرده است.

Author: admin