کمبود رسیدهای گمرکی حدود 106 میلیون دلار برای 10 ماه در قرقیزستان بود

کمبود دریافت های گمرکی حدود 106 میلیون دلار برای 10 ماه در قرقیزستان بود

Tainynews جانبیک کاراشف ، نایب رئیس خدمات گمرک دولت در جلسه کمیته حمل و نقل و ساخت و ساز پارلمان پارلمان گفت: سرویس گمرک دولت برنامه جمع آوری عوارض گمرکی 9 میلیارد مادر (در حدود 106 میلیون دلار) را در 10 ماه سال جاری نتوانست. قرقیزستان امروز …

Author: admin