سرپرست مامیتوف و نوویکوف سرپرست نخست وزیر درمورد اوضاع در قرقیزستان گفتگو می کنند

سرپرست مامیتوف و نوویکوف سرپرست نخست وزیر در مورد وضعیت قرقیزستان گفتگو می کنند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – تالانت مامیتوف سرپرست سرپرست و رئیس مجلس امروز با آرتم نوویکوف نخست وزیر موقت دیدار و در مورد اقدامات ثبات اقتصادی – اجتماعی در این کشور بحث و تبادل نظر کرد.

Author: admin