کیف بدون مراقبت که باعث ایجاد ترس از بمب در داخل مرکز خرید GUM شد ، در داخل آن قوطی مربا بود

کیف بدون مراقبت که باعث ایجاد ترس از بمب در داخل مرکز خرید GUM شد ، قوطی مربا در آن قرار داشت

Tainynews پلیس گفت ، در کیف بدون مراقبت که باعث ایجاد بمب در داخل مرکز خرید GUM در مرکز بیشکک شد ، توت فرنگی و یک قوطی مربای تمشک وجود داشت.

یکی از بازدید کنندگان مرکز خرید کیف را فراموش کرد.

این کیف باعث سو susp ظن شد و بازدیدکنندگان در 17 نوامبر تخلیه شدند ، پلیس فراخوانده شد ، مرکز خرید محاصره شد.

Author: admin