531 مورد بهبودی از ویروس کرونا برای یک روز در قرقیزستان گزارش شده است

531 مورد بهبودی از ویروس کرونا برای یک روز در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – 531 بیمار در طی 24 ساعت گذشته از عفونت ویروس کرونا و ذات الریه بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 146 مورد در بیشکک ، 93 مورد در منطقه چوی ، 71 مورد در منطقه جلال آباد ، 69 مورد در منطقه اوش ، 59 مورد در منطقه باتکن ، 51 مورد در منطقه ایسیک کول ، 17 مورد در منطقه تالاس ، 15 مورد در اوش ، 10 مورد در منطقه نارین بوده است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس به 58846 مورد رسیده است.

Author: admin