ازبکستان کانتینرها و سازه هایی برای ساخت بیمارستان به قرقیزستان اهدا می کند

ازبکستان کانتینرها و سازه هایی برای ساخت بیمارستان به قرقیزستان اهدا می کند

Tainynews وزارت امور خارجه جمهوری قرقیزستان در 18 نوامبر اعلام کرد – کانتینرهای ویژه ای که برای بیمارستان های 400 تختخوابی طراحی شده اند از ازبکستان به قرقیزستان می رسند.

ازبکستان همچنین ساختارهای مدولار را برای ساخت 2 بیمارستان ویروس در بیشکک و منطقه کادامجای در منطقه باتکن تحویل می دهد.

Author: admin