آتامبایف در دادگاه حاضر می شود – خبرگزاری AKIpress

آتامبایف در دادگاه حاضر می شود

Tainynews – دادرسی علیه رئیس جمهور پیشین آلمازبک آتامبایف در 18 نوامبر آغاز شد.

دادگاه در حال بررسی پرونده در زمین های روستای کوی تاش است.

جلسه دادرسی در حالت باز برگزار می شود.

آتامبایف به دادگاه آورده شد و با تشویق روبرو شد.

اقوام و هواداران آتامبایف ، از جمله همسرش رائیسا آتامبایوا و پسر او صید آتامبایف ، در دادگاه دیده شدند.

Author: admin