پامیر قرقیز در نگاه عکاس ایتالیایی

پامیر قرقیز در نگاه عکاس ایتالیایی

Tainynews – Sabrina Nicolazzi عکاس ایتالیایی عکس های پامیر قرقیز را در صفحه خود در سایت شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت. عکس ها قبل از شیوع ویروس کرونا گرفته شده است.

“در این زمان انزوا برای اکثر ما ، فکر من به سراغ مردم مغرور قرقیز می رود که تمام زندگی خود را در یک شرایط سخت و دشوار در یک محیط سخت و سخت از راه دور سپری می کنند. حداقل 4 روز پیاده روی یا اسب در مسیرهای کوهستانی دشوار برای اولین بار لازم است زمستان در اینجا طولانی و سنگین است ، هیچ بیمارستان ، مدرسه یا امکانات دیگری وجود ندارد ، اما مقاومت این مردم باورنکردنی است. غرور و شیرینی در چشم این خانم قرقیزستان دیده می شود که به وقت یکشنبه به یال های خود نگاه می کند ، روستای سکی ، “او نوشت.

Author: admin