معلم مدرسه تصمیم می گیرد کاندیدای ریاست جمهوری قرقیزستان نشود

معلم مدرسه تصمیم می گیرد کاندیدای ریاست جمهوری قرقیزستان نشود

Tainynews – کاراگاچ اسماعیلوا اسناد خود را که قبلاً به کمیسیون مرکزی انتخابات ارسال کرده بود برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری پس گرفت.

اسماعیلوا معلم مدرسه شماره 44 بیشکک است.

وی اسناد خود را در 13 نوامبر به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه داد.

Author: admin