سالانه 40 میلیون جریمه مالیات از بیمه اجباری مسئولیت مدنی برای دارندگان وسایل نقلیه انتظار می رود

سالانه 40 میلیون مالیات از بیمه اجباری مسئولیت مدنی برای دارندگان وسایل نقلیه انتظار می رود

Tainynews – رئیس اداره خدمات دولتی نظارت و تنظیم بازار مالی آرزیبک کوجوشف در 18 نوامبر گفت – 40 میلیون دلار مالیات سالانه از معرفی بیمه مسئولیت مدنی اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه پیش بینی می شود …

Author: admin