پروژه های نیروگاه برق کامبر-آتا -1 و نیروگاه برق کامبر-آتا -2 سال آینده آغاز می شود

پروژه های نیروگاه برق کامبر-آتا -1 و نیروگاه برق کامبر-آتا -2 سال آینده آغاز می شود

Tainynews رئیس کمیته دولتی صنعت ، انرژی و استفاده از زیرزمین ، Jyrgalbek Sagynbayev ، گفت: – پروژه های HAM و Kambar-Ata-2 HP و Kambar-Ata-2 پروژه های سال آینده آغاز می شوند …

Author: admin