تاکنون 920 بیمار کرونا ویروس در قزاقستان بهبود می یابد

تاکنون 920 بیمار کرونا ویروس در قزاقستان بهبود می یابد

Tainynews – پس از بهبودی در قزاقستان ، بیست و یک بیمار کرونا ویروس از بیمارستان ها مرخص شدند.

آنها شامل 5 بیمار بهبود یافته در نور سلطان ، 12 نفر در آلماتی ، 1 نفر در شیمکنت ، 1 نفر در منطقه آکوملا ، 1 نفر در منطقه کیزیلوردا ، 1 نفر در منطقه ترکستان بودند.

در کل 920 بیمار بهبود یافتند.

این کشور 3574 مورد COVID-19 را تأیید کرد.

Author: admin