معرفی بیمه مسئولیت مدنی اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه به مدت 1 سال در قرقیزستان به تعویق افتاد

معرفی بیمه مسئولیت مدنی اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه به مدت 1 سال در قرقیزستان به تعویق افتاد

Tainynews – رئیس بیمه خدمات دولتی نظارت و تنظیم بازار مالی ارزیبک کوجوشف در 18 نوامبر گفت: معرفی بیمه مسئولیت مدنی اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه به مدت 1 سال در قرقیزستان به تعویق افتاد ، …

Author: admin