تاجیکستان از 11700 مورد ویروس کرونا عبور می کند

تاجیکستان 11،700 مورد ویروس کرونا دارد

Tainynews – طبق پورتال ملی covid.tj ، تاجیکستان طی 24 ساعت گذشته 42 مورد ویروس کرونا ویروس جدید ثبت کرده است.

44 نفر پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از 30 آوریل به 11731 مورد رسیده است.

در مجموع 11105 بیمار بهبود یافتند. 86 درگذشت.

Author: admin